सहायता कक्ष

इ-भुक्तानी सम्पर्क व्यक्ति : अमित कुमार श्रेष्ठ

मोबाइल : 9857023094

इमेल :siddharthanagar.municipality@gmail.com

Facebook:https://www.facebook.com/Siddharthanagar.Municipality.SNP